Monk Elemental Ki Strikes work with ki weapons?

Printable View